Com fer-se soci del CCN

Formulari d’inscripció

 

Heu d’omplir aquest formulari d’inscripció al CCN (en un servidor segur).

 

Quotes anuals 2017
  • Socis individuals: 47
  • Familiar: 82
  • Joves (fins als 29 anys): 23 €
  • Més de 65 anys: 39 €
  • Parelles més de 65 anys: 68 €
  • Fills de socis, quota gratuïta fins als 18 anys.
Quota d’inscripció
  • Gratuïta per la promoció del 40è aniversari (abans 12 €).
Preu d’alta com a soci durant l’any 2018: Promoció 40è aniversari (segons el trimestre)
Gener, febrer i març Abril, maig i juny Juliol, agost i setembre Octubre, novembre i desembre
Individual 45€ 35€ 20€ 10€
Familiar 65€ 50€ 30€ 15€
Joves (fins 29 anys) 10€ 10€ 10€ 10€
Forma de Pagament

 

El CCN realitza el cobrament de les quotes anuals per domiciliació bancària, exceptuant el primer any en que la quota es paga per ingrés al compte del CCN:
ES32 2100 0304 5002 0013 6322 de Caixabank
Assegureu-vos que en el full d’ingrés hi figura el vostre nom!

 

Les primeres quotes també es poden pagar directament a la secretaria del CCN en el moment de fer la inscripció.

 

Fotografies

 

Per fer els carnets cal una fotografia que es pot enviar per correu electrònic a ccn@naturisme.cat, enviar-la per correu o bé portar-la directament a:

Club Català de Naturisme
C/ Pere Vergés, 1, planta 11 despatx 10

08020 Barcelona

Horari oficina: dimecres de 19 a 21h. (excepte juliol i agost)