Aquest és l'antic web del CCN. Es mantindrà en funcionament durant algun temps per poder consultar els seus continguts i els seus fòrums. El nou web està a l'arrel del domini: www.naturisme.cat