Amb relativa freqüència arriben consultes sobre la conveniència d'associar-se a alguna de les Associacions Naturistes que hi ha dependents de la FEN (Federació Espanyola de Naturisme). Solen preguntar que avantatges i inconvenients, drets i obligacions s'obtenen estant en possessió del carnet de la FNI (Federació Naturista Internacional) i per tant federats internacionalment.
.

 

 Per a que serveixi una mica de guia, intentaré donar a continuació una informació resumida de totes aquestes qüestions (s'ha d'entendre com a opinions personals, expressades exclusivament des del prisma de la meva experiència personal, subjecte a més a revisions i ampliacions, sempre que siguin pertinents).

Crec que el més primordial i per la qual cosa la majoria dels Naturistes hauríem d'estar federats és per una qüestió estadística, simples matemàtiques, si a Espanya com es diu hi ha més de 500.000 persones que practiquen el Naturisme habitualment, suposa una xifra minsa i insuficient que només un 0,05% aproximadament d'aquestes persones pertanyin a alguna Associació Naturista; necessitem ser més, moltes més persones federades per aconseguir una identitat significativa i seriosa d'un col lectiu organitzat, si ho aconseguim tindrem més força a l'hora de demanar coses a la administració, a l'hora de defensar aquest o aquell espai Nudista, aquest o aquell conflicte legal.

Si som més persones federades, la FEN pot negociar en millors condicions amb els Centres Naturistes que hi ha a Espanya (principalment càmping, urbanitzacions i algun hotel) descomptes per als seus associats i establir el costum de que en aquells centres s'exigeixi el carnet de la FNI (com en molts països d'Europa) com a condició necessària per entrar en aquests centres, obtenint entre altres coses dades fidedignes del flux de visitants que realitzen les seves vacances o estades en aquests llocs Naturistes.

Per descomptat, amb Associacions més grans en nombre de socis/es, es podrien utilitzar més fons econòmics per realitzar més activitats, un butlletí periòdic, tenir una seu, llogar un gimnàs, sauna o piscina, fer excursions, etc. Pel que fa al cost que suposa pertànyer a una Associació Naturista sol ser baix, normalment s'ha de pagar unes despeses d'inscripció i després una quota anual que no sobrepassa en cap cas els 60 euros anuals (inscripció individual), en algunes Associacions no cobren quota de inscripció en determinades circumstàncies, fan descomptes als joves, descompte per inscripció familiar, etc.

Els avantatges que obté una persona federada en alguna de les Associacions Naturistes depenen de cada Associació en particular, per regla general es fan reunions periòdiques per tractar temes d'interès relacionats amb el Naturisme en més o menys mesura que suposen a més una oportunitat de conèixer a persones del nostre entorn Naturista i de que ens coneguin; gairebé totes les Associacions editen un butlletí informatiu amb una periodicitat que sol ser bimensual o trimestral; es realitzen trobades Naturistes, excursions a llocs Naturistes, alguna festa del soci, i en algunes comunitats s'han gestionat horaris Nudistes en piscines cobertes municipals.

Tenir el carnet de la FNI et facilita més l'accés als Centres Naturistes homologats per la Federació Internacional a tot el món, en alguns casos fan descomptes en les tarifes als posseïdors del carnet. No es deriva cap obligació concreta pel fet d'associar-se, llevat de les elementals normes de convivència i comportament que s'exigeix a qualsevol col lectiu, i el respecte i compliment d'uns estatuts que cada associació posseeix i que estan a disposició dels seus associats; però si ho desitges pots participar de les Assemblees Generals de Socis (que solen ser un cop l'any) amb la teva veu i vot, pots a més de participar voluntàriament en l'organització d'activitats, en la realització dels butlletins i les webs informatives de les Associacions, en les juntes directives (quan es fan eleccions de càrrecs), etc.

Una altra pregunta molt freqüent és on associar, quina Associació? La meva resposta sempre és la mateixa, a la més propera geogràficament a la teva zona de residència, no és preceptiu que hagis d'associar-te seguint aquest únic criteri, però és el més lògic doncs podràs participar més activament amb la teva presència física en la vida de la Associació. En qualsevol cas suggereixo a les persones que estiguin interessades a associar-que sol licitin informació més concreta a la Federació Espanyola de Naturisme (FEN) sobre l'Associació que desitgin o més properes al seu entorn habitual.

 

Article original publicat per Juanjo a Info Lugares Naturistas. Traduït i adaptat amb permís de l'autor. Veure l'article original

 

Si voleu fer-vos socis del CCN i tenir el carnet naturista internacional aneu al següent enllaç.