Creeu un compte

El registre en aquest lloc web és fàcil. Simplement empleneu els camps següents, i aconseguireu configurar un compte nou en no res.

Detalls del compte

Detalls del perfil

Localitat de residència (necessari)

Aquest camp el pot veure: Tots els membres

Com veieu aquest camp?
Nom i cognoms (necessari)

Nota: Aquest camp només el veuran els membres registrats.

Aquest camp el pot veure: Tothom

Com veieu aquest camp?
Soci del CCN? (necessari)

Aquest camp el pot veure: Tots els membres

Com veieu aquest camp?
Número de soci

Aquest camp serveix per afegir els socis al grup restringit de socis del CCN.

Aquest camp el pot veure: Només jo

Com veieu aquest camp?
Data de naixement

Aquest camp es pot amagar o que només el vegin les amistats.

Aquest camp el pot veure: Els meus amics

Com veieu aquest camp?