Respecte per les platges de tradició nudista

Des del Club Català de Naturisme volem denunciar públicament la utilització de les platges i cales de tradició nudista cada any per més persones tèxtils, és a dir, que utilitzen el vestit de bany.

Malgrat que la vigent legislació no prohibeix el nudisme als espais de bany, les persones nudistes hem limitat la nostra pràctica a determinades platges i cales, conscients de que, malauradament, la societat no està preparada encara per a un ús mixt (naturista i tèxtil) de les mateixes, que és el que hauria de ser normal. No obstant, en els darrers anys els espais de tradició nudista existents estant sent “envaïts” per persones que no practiquen la nuesa i que no només causen incomoditat a les persones nudistes, sinó que sovint actuen també en contra de la filosofia naturista, provocant soroll, manca de respecte a l’entorn o fins i tot amb comentaris despectius cap als nudistes.

És per això que volem conscienciar a tothom que el mateix respecte que les persones nudistes tenim per a qui no comparteix la nostra filosofia, limitant la nostra pràctica a determinades platges i cales on tradicionalment s’ha vingut practicant el nudisme, es tingui també cap a nosaltres, excloent l’ús tèxtil dels pocs espais de tradició nudista de que disposem, al menys mentre no sigui plausible l’ús mixt de la totalitat de les platges i cales. En aquest context, instem així mateix a totes les administracions públiques que hi tinguin competència per tal que, donant compliment a sengles resolucions ja antigues del Parlament de Catalunya, senyalitzin adequadament els espais de tradició nudista, convidant a tots els usuaris a ser respectuosos amb aquest ús i a evitar-ne el seu ús tèxtil, que, per altra banda, es pot realitzar en la gran majoria dels espais de bany del nostre país.

Nota: aquest text es va enviar a la majoria dels mitjans de comunicació de Catalunya. Alguns el van publicar.