Comunicat del CCN sobre el nudisme a les Madrigueres del Vendrell, 20-9-16

Des del Club Català de Naturisme no entenem el rebuig a senyalitzar un espai de la platja de les Madrigueres del Vendrell per a un ús preferentment nudista. En la votació realitzada en el Ple de l’ajuntament del dia 20 de setembre de 2016 s’ha rebutjat la proposta, que també havia estat comunicada personalment pels regidors de platges i medi ambient i per l’alcalde del Vendrell a la nostra associació. Agraïm a les persones i grups que han recolzat la proposta.

Des del Club Català de Naturisme i des del col·lectiu nudista de les Madrigueres preferim la senyalització informativa per a la tranquil·litat de tothom, tant pels nudistes com pels no nudistes. Recordant que no proposem cap prohibició a ningú, sinó informar d’un ús preferentment nudista.

Per altra banda, tant en el ple de l’ajuntament com personalment els regidors i l’alcalde han reconegut que el nudisme està permès per la llei en qualsevol espai públic i també a les platges del Vendrell.

Aprofitant la llibertat que permet la llei i el reconeixement que s’ha fet des de l’ajuntament, els nudistes en lloc d’anar a qualsevol platja del Vendrell, que seria incòmode tant pels nudistes com per a la resta de banyistes que no volguessin veure gent nua, preferim anar i trobar-nos a la platja de les Madrigueres, perquè estem convençuts que és el millor espai possible, reconegut per la regidora de medi ambient, Eva Mata, en el ple de l’ajuntament.

No volem cap enfrontament amb l’ajuntament ni amb els veïns de Sant Salvador, simplement volem gaudir de la platja naturalment, amb naturalitat i tranquil·litat, en un espai natural, perquè som naturistes, i perquè la llei ens ho permet.

Durant tot l’estiu d’aquest 2016 hi ha hagut nudistes a les Madrigueres i cada vegada es van animant més nudistes a anar a aquesta platja. Ara es tracta de mantenir el nudisme en aquest espai perquè tothom ho sàpiga i es converteixi en una platja de tradició naturista, encara que no estigui senyalitzada, com moltes altres platges nudistes que tampoc ho estan.

Continuarem en contacte amb l’ajuntament del Vendrell per anar seguint el projecte de renaturalització de Les Madrigueres que des del CCN aprovem i donem suport, per anar assegurant el manteniment del nudisme i compatibilitzar-lo amb els usos de la platja d’aquest l’espai natural.

Segimon Rovira Comas

President del Club Català de Naturisme