Com fer-se soci del CCN?

Formulari d’inscripció
Heu d’omplir aquest formulari d’inscripció al CCN (en un servidor segur).
Quotes anuals 2019 (les del 2020 pendents de l’assemblea)
  • Socis individuals: 47
  • Familiar: 79 (2 adults i els fills menors de 18 anys)
  • Joves (fins als 30 anys): 23 €
  • Més de 65 anys: 39 €
  • Parelles més de 65 anys: 68 €
  • Fills de socis, quota gratuïta fins als 18 anys.
Quota d’inscripció
  • Gratuïta (abans 12 €).
Preu d’alta com a soci durant l’any 2020:  (segons el trimestre)
Gener, febrer i març Abril, maig i juny Juliol, agost i setembre Octubre, novembre i desembre
Individual 40€ 30€ 20€ 10€
Familiar 50€ 35€ 25€ 15€
Joves (fins 30 anys) 10€ 10€ 10€ 10€
Forma de Pagament
El CCN realitza el cobrament de les quotes anuals per domiciliació bancària, exceptuant el primer any en que la quota es paga per ingrés al compte del CCN:
ES21 3025 0029 0514 0000 2682 de la Caixa d’Enginyers (nou compte)
Assegureu-vos que en el full d’ingrés hi figura el vostre nom!
Les primeres quotes també es poden pagar directament a la secretaria del CCN en el moment de fer la inscripció.
Fotografies
Per fer els carnets cal una fotografia que es pot enviar per correu electrònic a ccn@naturisme.cat, enviar-la per correu o bé portar-la directament a:

 

Club Català de Naturisme
C/ Pere Vergés, 1, planta 11 despatx 10

08020 Barcelona