Entrevista amb l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya (4-9-2018)

El dimarts 4 de setembre de 2018 en representació de la FNNC ens hem reunit amb Jaume Saura, adjunt del Síndic, i Maria Trillas de l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya per plantejar una queixa sobre la situació del nudisme a Catalunya.

El primer tema que hem plantejat són les ordenances municipals que prohibeixen el nudisme. Volem  que es retirin aquestes prohibicions, el nudisme no és dolent i no és cap delicte per ser multat. Hem presentat una llista dels ajuntaments coneguts de Catalunya que tenen ordenances que prohibeixen el nudisme.

Hem parlat concretament de Barcelona ja que hi ha prohibició del nudisme excepte a les zones senyalitzades, però a la única que hi ha no es respecta i té una guingueta dins de la zona nudista que promou festes i banyistes amb banyador, “tèxtils”. Hem comentat que és una aberració i que la platja està mal senyalitzada. Hem comentat que a la platja de Sant Sebastià hi ha una zona històrica de tradició nudista, però que no està senyalitzada. Els usuaris habituals resisteixen tot i que fa uns anys els van intentar fer fora.

Hem comentat que és molt difícil haver de contactar amb tots els ajuntaments i per això volem una resolució per tots els municipis. Hi ha una gran diversitat de platges de tradició nudista, algunes no senyalitzades, i altres senyalitzades, on no sempre es respecte el nudisme. I amb una gran diversitat de retolacions: platja nudista, platja naturista, platja de tradició nudista, nudisme permès, zona preferentment nudista, etc. Caldria una senyalització comuna a tot Catalunya.

Hem comentat que no volem la situació legal de França, no volem prohibir els banyadors, però no estem en igualtat de condicions que els banyistes “tèxtils”, per això cal una discriminació positiva cap al nostre col·lectiu. L’ideal seria llibertat per escollir la vestimenta o absència, però la societat encara no està preparada, tot i que la gent a qui li molesta el nudisme és un percentatge petit, segons indiquen algunes enquestes. Mentre això no sigui possible hi ha d’haver zones d’ús preferent pel nudisme, on es faci una promoció activa.

Un altre tema que hem tractat és la poca tranquil·litat que tenen les dones soles a les platges nudistes. És de difícil solució però cal buscar mesures.

També hem expressat la queixa de que s’utilitzi el terme “platges familiars” com a contraposició de “platges nudistes”. No ho podem acceptar, els nudistes també som famílies i des de les associacions promovem un nudisme familiar.

Hem presentat diversos arxius per documentar la queixa, algun d’ells aconseguits gràcies a Ismael Rodrigo, president de la FEN.

Hem insistit en la nostres demandes i ha semblat que ens entenien. En uns mesos prepararan una resolució. Abans de fer-la pública ens la comunicaran per revisar-la.

Ens han demanat que presentem diverses queixes de suport a la queixa general oberta des de la FNNC o bé afegint una queixa específica d’algun municipi o platja concreta. Us donem els deures de presentar una queixa individual donant suport a la queixa Q-6465/2018, i si podeu hi afegiu un text de queixa pròpia. Tothom que formuli una queixa rebrà informació de la resolució general i si feu una queixa particular la faran arribar al municipi afectat.

Formulari per presentar una queixa al Síndic de Greuges.

Ens han demanat rebre diferents queixes per donar més valor i força a la resolució. Si presenteu una queixa de suport feu-nos-ho saber, indicant si heu fet una queixa particular, enviant un missatge de WhatsApp al número 669289271 o bé un correu a l’adreça: info@fnnc.cat.

Des de la FNNC i les diferents associacions farem totes les gestions possibles per millorar la situació del nudisme a Catalunya. Des de la FNNC us demanem als naturistes-nudistes habituals que ens doneu suport associant-vos a alguna de les 4 associacions que formen la federació:

Associació Club Català de Naturisme (CCN)
Associació d’Amics de la Platja Naturista del Torn (AAPNT)
Associació Nudista de Catalunya (ANC)
Associació Naturista de la Platja d’Aiguadolç (ANPA)

Salut i nuesa,
Segimon Rovira
President de la FNNC i del CCN