Assemblea General Ordinària celebrada el 17 de febrer de 2019 a Torre Jussana

El diumenge 17 de febrer hem celebrat l’Assemblea General Ordinària anual de la nostra associació Club Català de Naturisme a l’edifici de Torre Jussana de Barcelona.

Durant l’assemblea s’ha exposat l’estat de comptes del 2018 i s’han aprovat els pressupostos de l’entitat per aquest 2019. A més s’ha explicat la memòria d’activitats del 2018, destacant la resolució sobre nudisme del Síndic de Greuges, obtinguda a través de la FNNC.

S’ha exposat la proposta d’activitats pel 2019 en forma de guia naturista que es farà arribar als socis per correu electrònic. S’ha destacat el Dia Mundial del Naturisme amb la organització d’un rècord nudista a les platges nudistes de Catalunya el diumenge 7 de juliol. També s’ha explicat la proposta de celebrar el Dia del Soci a la casa de colònies Mas Coromina de la Garrotxa el diumenge 5 de maig. Reserveu-vos la data, ens agradaria poder comptar amb vosaltres i tenir un dia de germanor amb un nombre ben gran de socis de la nostra entitat. També ens agradaria comptar amb famílies amb mainada, durant l’assemblea s’ha tornat a destacar que cal potenciar-les ja que n’hi ha poques o son poc visibles.

A l’agenda d’activitats que hi ha en aquest web ja podeu trobar la majoria d’activitats previstes fins al Dia del Naturisme i del rècord nudista, perquè us pugueu anar organitzant.

També s’ha pogut presentar el nou grup de joves que aquest any ja volen organitzar algunes activitats per atraure a altres joves nudistes i fer créixer el grup.

Després de l’assemblea hem gaudit d’un refrigeri al pati exterior de Torre Jussana.