El nudisme està en regressió a Catalunya?

Sembla que alguns volen que el nudisme vagi en regressió, s’ha publicat alguna notícia sobre això i diferents mitjans ho han preguntat aquest estiu. Per altra banda com en els darrers estius hi ha la polèmica sobre la gran quantitat de gent vestida amb banyador en algunes platges de tradició nudista de Catalunya. No estem en igualtat de condicions i necessitem més recolzament i protecció com recull la resolució del Síndic de Greuges sobre nudisme. No ens podem quedar indiferents sense fer res. Hem d’actuar de forma positiva i empàtica amb els visitants ”tèxtils”. Els nudistes no hem de deixar d’anar a les platges de tradició nudista, ens hem d’organitzar i fer promoció dels  avantatges del nudisme. Animant a provar-lo, perquè els nous visitants descobreixin i gaudeixin de la llibertat i la comoditat del nudisme.

No ens hem d’obsessionar amb els ”tèxtils”. L’importat és que hi hagi respecte, el que no hem de tolerar és la falta de respecte, que ens recriminin a nosaltres pel fet d’estar nus. I el que sí hem de fer, és el possible per informar els visitants i animar-los a gaudir de la seva nuesa.

No podem acceptar la discriminació que està patint el nudisme als mitjans de comunicació i a les xarxes socials amb la censura o la difuminació de  genitals. Un cos nu no es pot considerar una cosa dolenta, lletja o una cosa a amagar. La nuesa és sana i natural. Defensem-ho sense vergonya!

En alguns casos hem de reclamar una senyalització informativa de les platges de tradició nudista, per a la tranquil·litat i seguretat dels nudistes, i per altra banda per informar els nous visitants que desconeixen la tradició nudista de la platja.

És molt important organitzar els usuaris de cada platja per fer militància, informar els visitants de forma positiva, sense obligar, sense discutir, però si convidant a provar el nudisme. Per això aquest estiu es van crear grups a Telegram de les principals platges de tradició nudista de Catalunya. Es van crear per organitzar el Rècord nudista el Dia del Naturisme del 7 de juliol i també serviran per organitzar una jornada de neteja de les platges nudistes (#NusxPlaneta) el diumenge 8 de setembre. És important organitzar els usuaris habituals de cada platja, són els que millor poden fer la promoció i defensa del nudisme de la seva platja habitual.

Des de l’Associació Club Català de Naturisme, juntament amb les altres associacions que formem la Federació Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC), hem de fer tot el possible per defensar i promoure el nudisme a Catalunya, i sobretot a les diferents platges de tradició nudista; no ens podem permetre perdre espais o sentir-nos incòmodes a platges amb molts anys de tradició nudista. I segur que vindran temps millors pel nudisme!

Ànims a tothom, salut i nuesa!

Segimon Rovira Comas

President de l’Associació Club Català de Naturisme

Artículo en castellano en este enlace.