Opinió: Senyalització informativa de les platges nudistes

Amb aquest escrit us vull explicar la meva opinió de perquè cal senyalitzar les platges de tradició nudista o platges nudistes. Tot i que el nudisme no està prohibit i es pot fer legalment en els espais públics, des de les associacions naturistes no recomanem o no promovem el nudisme a les ciutats perquè no es el lloc més adequat i pot crear rebuig. Aquesta llibertat que volem mantenir, ens és favorable, és ideal a la muntanya, en rius o estanys. Ningú ens pot recriminar per prendre el sol o banyar-nos nus. Tot i que tenim el dret de banyar-nos en qualsevol platja la majoria preferim les platges de tradició nudista on hi hagi majoria de nudistes perquè estem més còmodes, tranquils i no volem aguantar impertinències de gent, poca per sort, que desconeix la legislació i es creu que té la raó basada en la moral tradicional i hipòcrita.

Molts nudistes creiem que és millor que les platges nudistes estiguin senyalitzades a títol informatiu, per informar als no nudistes que sàpiguen que se’n trobaran i per donar seguretat als nudistes. Sobretot per als que comencen o encara no tenen prou seguretat amb el nudisme, un cartell ajuda a estar més tranquils a la platja nus.

Des del col·lectiu nudista no volem espais restringits i exclusius per als nudistes, primer perquè no seria legal, i segon perquè hi ha famílies mixtes on algun membres fan nudistes i altres no. Això passa quan hi ha fills adolescents o en parelles on un dels membres encara no gosa fer nudisme. En espais restringits aquestes famílies no hi podrien anar.

L’ideal seria que a tot arreu tothom es banyés i prengués el sol com volgués, si hi hagués convivència, tothom podria veure la naturalitat del nudisme i la nuesa no seria tan tabú, ja que tothom la podria veure d’aprop amb naturalitat. Però la realitat és que això encara no és possible socialment, hi ha gent que encara es queixa si té nudistes al seu voltant. No tenen cap motiu per fer-ho i l’excusa dels nens és ridícula. La nuesa no és dolenta per als nens. El que sí és dolent és una educació que inculqui que unes parts del cos s’han d’amagar, com si no fossin naturals.

Però actualment si no hi haguessin platges nudistes, sinó totes lliures, el nudisme disminuiria, alguns nudistes no es trobarien còmodes i costaria molt més que gent nova comencés a fer nudisme a la platja. Per això molts nudistes defensem que cal mantenir les platges nudistes i senyalitzar-les per informar i donar seguretat. Però amb la senyalització no n’hi ha prou, cal respecte per al nudisme.

Ja que nosaltres ens autolimitem a anar a les platges de tradició nudista demanem que la resta de banyistes el respectin i no vagin a les platges nudistes si no volem fer nudisme. Hi ha famílies senceres o grups de joves on ningú fa nudisme i a vegades fins i tot fan comentaris despectius sobre el nudisme en platges nudistes. Això és intolerable i de mala educació. No estem en igualtat de condicions. Si anem a qualsevol platja alguns ens recriminen i a les platges de tradició nudista, fins i tot en llocs senyalitzats, alguns tenen la mala educació de criticar el nudisme.

Nosaltres no volem molestar a ningú, només volem gaudir de la platja. Exigim que ens respectin i puguem gaudir de la platja nus. Tothom neix nu i la millor forma de banyar-se és nu. També és més higiènic, pràctic i còmode.

Salut i nuesa!

Segimon Rovira Comas

President de l’Associació Club Català de Naturisme i de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya.

Nota: article d’opinió escrit per al mitjà La Directa.