Nota sobre la reunió amb l’Ajuntament de Begur, 30-8-21

Dilluns, 30 d’agost de 2021

El dilluns 30 d’agost m’he reunit, com a president del CCN i de la FNNC, amb l’alcaldessa de Begur, Maite Selva, el regidor de platges i turisme, Eugeni Pibernat, i amb la presència d’una usuària de l’Illa Roja des de fa molts anys, Marta Puig.

En la reunió hem parlat de tota la polèmica d’aquest estiu a l’Illa Roja amb la nova guingueta, la senyalització de la platja i la multa per una pintada de “platja nudista”, i s’han comentat i aclarit alguns punts de tot el què ha passat aquest estiu.

En aquesta reunió des de l’Ajuntament han acceptat posar una senyalització informativa de l’ús nudista de la platja, consensuada amb les entitats naturistes.

Des de l’ajuntament esborraran totes les pintades que hi ha actualment per l’entorn de la platja, que són moltes i donen una imatge lamentable a l’Illa Roja.

De cara al proper any també es posarà una illa de serveis amb contenidors pels diferents tipus de residus i s’intentarà posar-hi una nova dutxa.

Es valorarà la possibilitat de posar servei de socorrisme i senyalització de l’estat del mar a l’Illa Roja.

S’ha parlat molt de la nova guingueta i els problemes que ha ocasionat a la platja i de la discriminació cap als nudistes. Des de l’Ajuntament s’han ofert a fer de mediació per millorar la situació, per fomentar que des de la guingueta siguin més sensibles cap als usuaris nudistes de la platja i millorar l’ambient. Si es produeix qualsevol incidència s’ha de posar una reclamació al llibre de reclamacions de l’establiment o fer una denúncia a la policia local de Begur.

Respecte a la multa per la pintada han comentat la possibilitat de reduir una part en concepte de neteja de la pintada, però no la retirada total de la multa, que és el què volíem nosaltres per trobar-la del tot irregular i excessiva. Ara l’afectada haurà de decidir quina decisió pren al respecte. Per pagar la multa farem difusió de la campanya de recollida solidària perquè no l’hagi de pagar l’afectada ella sola, sinó entre tothom que vulgui col·laborar.

Des del CCN i de la FNNC estarem en contacte amb l’Ajuntament de Begur per la senyalització i vetllarem pel compliment dels acords, i farem les gestions que calguin perquè la guingueta no discrimini als nudistes, sinó que ens atenguin correctament. Denunciarem si els acords no es compleixen tant de l’Ajuntament de Begur com de la guingueta. I demanem als usuaris que denunciïn les incidències que es produeixin a la platja o a la guingueta, a nosaltres i a la policia local de Begur.

Esperem que pel bé de tots la primavera vinent ja es vegin els primers resultats a l’Illa Roja. Continuarem fent accions a la platja per fomentar el nudisme i animar als usuaris a gaudir de l’espai en nuesa i respecte.

Segimon Rovira Comas

President del CCN i de la FNNC (info@fnnc.cat  –  669289271)