Pla d’Acció Nudista de Catalunya 2022

Introducció

En els darrers anys en algunes platges d’ús nudista preferent s’ha observat una afluència important d’usuaris amb banyador, famílies senceres o grups de joves, tots vestits. Això incomoda a molts nudistes. Seria ideal que tothom es pogués banyar i prendre el sol com volgués a tot arreu, nu, en topless o amb banyador sencer. Però això, ara per ara, no seria acceptat per una part de la societat. Això és possible en alguns espais, però no a tot arreu.

Els nudistes no estem en igualtat de condicions. A les platges de tradició nudista estan augmentant les persones amb banyador, però en canvi els nudistes no poden fer nudisme a qualsevol espai amb tranquil·litat (encara que legalment sí que es pot), per això és important assegurar el manteniment del nudisme a les platges d’ús nudista.

Senyalitzar adequadament les principals platges d’ús nudista de Catalunya

La proposta és crear un cartell genèric per senyalitzar les platges d’ús nudista de Catalunya amb un pictograma o logo i un text breu. La senyalització és important per donar seguretat als propis nudistes i informar la resta d’usuaris de l’ús nudista de la platja o de l’espai. Es continuarà demanant als ajuntaments que posin cartells informatius genèrics en determinades platges, i es realitzaran accions coordinades d’informació.

Fer grups de voluntaris de les diferents platges nudistes de Catalunya

Cal fer grups de voluntaris de les principals platges nudistes de Catalunya i coordinar-los a través d’una xarxa per organitzar les accions, adaptant-les a la realitat de cada zona. Realitzar una fitxa descriptiva de cada platja nudista per elaborar una guia nudista de Catalunya.

Informació als nudistes

Cal informar millor als propis nudistes dels seus drets, tenim dret a fer nudisme a tots els espais públics encara que no estiguin senyalitzats (excepte si hi ha ordenances que el prohibeixen). Preferim els espais d’ús nudista com una solució de convivència, que és millor tant per als propis nudistes com per als que no volen fer nudisme. I sobretot no hem de deixar d’anar en aquelles platges de tradició nudista que en les darrers anys han augmentat el nombre d’usuaris amb banyador. Cal defensar les platges de tradició nudista i no les hem d’abandonar.

Empoderament nudista: els nudistes no hauríem d’amagar-nos de què fem nudisme.

Campanya de difusió del nudisme

S’han de fer campanyes de normalització del nudisme, donant a conèixer què és el nudisme i desmentint els tòpics. En aquest sentit es realitzarà un vídeo de difusió del nudisme.

Ajuntaments, ordenances i Síndic de Greuges de Catalunya

Cal revertir les ordenances que prohibeixen el nudisme, contactant amb els ajuntaments que tinguin governs progressistes i intentar convèncer-los de l’error d’aquesta prohibició, fent referència a la resolució del Síndic de greuges de Catalunya de l’any 2018. I sempre cal assegurar que es pugui fer nudisme en alguns espais del municipi.

Ens posarem en contacte amb els ajuntament del litoral de Catalunya per demanar que compleixin la resolució del Síndic de Greuges, per demanar-los que senyalitzin les platges d’ús nudista del seu municipi, i si no en tenen cap que senyalitzin algun espai; i que facin promoció activa d’aquests espais per fomentar el turisme nudista. També els demanarem si tenen alguna ordenança que faci algun tipus de referència sobre nudisme.

Agencia Catalana de Turisme i Diputacions

Seguir amb els contactes de Turisme de la Generalitat, Agencia Catalana de Turisme i Diputacions per tractar la promoció del nudisme a Catalunya. Des de l’estiu del 2020 ja s’han realitzat diferents reunions amb tècnics de turisme de les Diputacions de Tarragona i Girona i, en el cas de la de Barcelona, també amb diputats Delegats de Turisme. També amb responsables de la Direcció General de Turisme i de l’ACT. Però encara falten noves reunions per concretar les propostes.

Parlament de Catalunya i PNL sobre nudisme

Adreçar-se als diferents partits polítics del Parlament de Catalunya i proposar una nova Proposició No de Llei sobre nudisme. Exemple de la PNL de la Región de Murcia de 27-9-2017.

Resolució sobre nudisme del Síndic de Greuges de Catalunya

Utilitzar el recolzament que dóna la resolució del Síndic de Greuges sobre nudisme. Resolució sobre el nudisme (notícia i pdf) del Síndic de Greuges de Catalunya (2018).

Realitzar una guia nudista de Catalunya

Realitzar una guia sobre platges nudistes de Catalunya en format web. Aquesta guia ha de servir per fer difusió del nudisme/naturisme i dels espais d’ús nudista, per facilitar-ne el coneixement entre els propis nudistes. També serà un sistema per tenir la informació actualitzada i a l’abast de tothom.

S’ha actualitzat el mapa dels espais d’ús nudista de Catalunya i dels territoris propers. També s’ha actualitzat la llista de platges nudistes. Si trobeu algun error o mancança envieu un correu a l’adreça: info@fnnc.cat

Nous fulletons i suplement Naturistes

Aquest any 2022 hem realitzat un nou fulletó per repartir a les platges i el suplement Naturistes en format digital (pdf) i una edició en paper de 8000 exemplars. Són per repartir a les platges i en oficines de turisme, per informar als usuaris de les platges i fer difusió del nudisme i dels espais nudistes.

       

Dones i assetjament sexual

Seguint les indicacions de la Resolució del Síndic de Greuges cal buscar fórmules per donar seguretat a tothom, però sobretot a les dones per poder estar a la platja fent nudisme amb tranquil·litat. Una de les propostes serà col·laborar amb una campanya contra l’assetjament com la que van realitzat el grup Les Carxofes a la platja dels Muntanyans de Torredembarra.

Canal d’informació a Telegram

Impulsar un canal d’informació a Telegram sobre nudisme i de les activitats naturistes que es realitzen a Catalunya.

Manifest de defensa del nudisme

Es crearà un manifest de suport del nudisme. Els nudistes associats són una minoria i el nombre d’associats no són representatius de la força del moviment naturista. Cal el suport de desenes de milers de nudistes que representi millor el conjunt del nudistes catalans.

Per col·laborar o per aportar propostes adreceu-vos per correu a info@fnnc.cat o per missatge al telèfon 669289271.

Darrera actualització: 31 de juliol de 2022