Els reptes del Naturisme: conclusions d’una conferència de la INF-FNI.

El naturisme ha de difondre el seu missatge de manera més eficaç, conclou la conferència

Una conferència internacional sobre el tema “Reptes del naturisme” va concloure que els naturistes individuals, les federacions nacionals i l’INF-FNI han de fer més per difondre missatges positius sobre el naturisme.

Unes 40 persones van participar a la conferència, que va tenir lloc a Bonn juntament amb la reunió anual d’EuNat, la branca europea de l’INF-FNI, durant el cap de setmana de l’11 al 12 de març. Uns quants altres es van unir per videoconferència.

Sönke Reise, president de l’organització GetNakedGermany , va fer la presentació principal, identificant no menys de 13 reptes principals, incloses les actituds culturals i socials, la vergonya corporal, les falses percepcions d’una superposició entre la nuesa i el sexe. Durant la discussió, els participants van aborrir especialment la pràctica d’alguns llocs web pornogràfics i establiments de swingers per fer un mal ús de la paraula “naturista”.

Les xarxes socials presentaven altres problemes, inclòs l’enfocament discriminatori cap al mugró femení.

En les seves conclusions, la conferència va destacar la importància que naturistes, clubs, federacions i l’INF-FNI parlin de manera destacada davant la premsa, els polítics i la ciutadania per explicar el naturisme i els seus beneficis. Un millor màrqueting i un missatge més coherent per part de les federacions i l’INF-FNI era important, així com anar més enllà de la comunitat naturista establerta per demostrar el naturisme en les seves diverses formes, inclòs el factor “wow” dels esdeveniments naturistes inusuals.

I el mateix INF-FNI hauria de ser més proactiu en les seves comunicacions públiques i aprofitar oportunitats òbvies de missatges positius.

La reunió a Bonn va tenir lloc per invitació de la Deutscher Verband für Freikörperkultur (DfK), la federació naturista alemanya, i el seu president, el secretari d’EuNat, Wilfried Blaschke. La jornada és la primera d’una sèrie d’actes d’aquesta mena que es pretén celebrar cada dos anys.

Llegeix les conclusions completes de la conferència aquí.

Els 13 reptes per al naturisme identificats per Sönke Reise van ser:

 1. Vergonya d’estar nu, provocat per la religió, la tradició, l’educació o la cultura.
 2. La vergonya corporal: assenyalant que hi havia proves que la vergonya corporal es podria contrarestar acceptant estar nu, i que estar nu també generava confiança.
 3. La falsa percepció que nuesa = sexe. Això es va agreujar per l’hàbit d’alguns llocs web de pornografia d’amagar-se darrere del títol de “naturista”.
 4. Mitjans públics voyeuristes: l’hàbit dels mitjans de presentar el naturisme d’una manera voyeurista; cal un treball seriós dels mitjans
 5. Visibilitat de les federacions naturistes: la gent no entén prou què estan fent les federacions naturistes nacionals
 6. Voluntaris: hi ha avantatges i desavantatges que les federacions estiguin dirigides principalment per voluntaris. La incorporació d’alguns professionals pot fer que les federacions siguin més efectives.
 7. L’era dels naturistes: molts responsables del naturisme es troben entre la generació més gran; cal atraure més gent jove i comprendre les seves necessitats
 8. Equilibri de gènere: a molts països hi ha molt més homes que dones en el naturisme; La pregunta és com atraure més dones
 9. Tolerància i estat de dret: varia d’un país a un altre. Necessitem un dret humà a estar nu? La màxima igualtat lliure és un pas en la direcció correcta?
 10. Visibilitat dels clubs: estem veient un allunyament del secret; els clubs poden utilitzar la premsa local, les xarxes socials, els llocs web, etc. Es va discutir la disponibilitat del “Símbol naturista” per al reconeixement universal.
 11. Telèfons intel·ligents universals i Internet: comporten el risc que els naturistes es puguin fotografiar contra la seva voluntat quan estan nus
 12. Dependència de les xarxes socials dels estàndards i algorismes de la comunitat. Tanmateix, quan un club o un altre organisme s’esborra de les xarxes socials és com si no existís.

Nota: Traducció automàtica, pendent d’una revisió final, de la notícia del web de la FNI.