Bases del Concurs de Fotografia Naturista 2018 #CCN_Naturalment

L’Associació Club Català de Naturisme convoca el Concurs de Fotografia Naturista 2018 #CCN_Naturalment

Objectius del concurs 

L’objectiu del concurs és dinamitzar i promoure el naturisme i nudisme, i les activitats naturistes a tot arreu, així com fomentar la participació de la ciutadania en aquestes activitats.

La finalitat del concurs és seleccionar les millors fotografies que representin el naturisme per tal d’il·lustrar i normalitzar aquestes activitats.

Amb aquest concurs fotogràfic també volem reivindicar que la nuesa és natural.

Un concurs fotogràfic naturista en dues modalitats

Hi ha dues modalitats del concurs de fotografia naturista 2018: una modalitat amb una única categoria a través de la xarxa social Instagram i una altra modalitat amb tres categories diferents enviant les fotografies per correu electrònic i que es publicaran al web del CCN.

Modalitat del concurs al web del CCN 

Categoria: Nuesa i natura

En aquesta categoria es valoraran les fotografies realitzades en espais naturals, a l’aire lliure, amb la nuesa com a símbol de llibertat, felicitat, comoditat i naturalitat.

Categoria: Activitats naturistes en parella, família o en grup

En aquesta categoria es valoraran les fotografies que mostrin parelles, famílies o grups gaudint del nudisme o naturisme a la natura, a la platja o en un centre naturista.

Categoria: Originalitat

En aquesta categoria es valoraran les fotografies més originals de nuesa, en llocs originals o realitzant figures o formes peculiars.

Per participar en aquesta modalitat les fotografies s’enviaran per correu electrònic a l’adreça concurs.fotografia@naturisme.cat, i en el cos del correu es faran constar les dades següents:

 • Títol de la fotografia
 • Lloc de la presa de la fotografia (indret i municipi)
 • Nom i cognoms de l’autor/a
 • Municipi de residència
 • Telèfon mòbil de contacte
 • Adreça de correu electrònic de contacte
 • Membre d’alguna associació naturista? Quina?

En cada missatge de correu s’enviarà una sola fotografia amb les dades corresponents.

Les fotografies que es presentin en aquesta modalitat del concurs poden ser premiades per qualsevol de les categories. En el moment de presentar-les no cal escollir cap categoria.

Modalitat del concurs a Instagram #CCN_Naturalment

Categoria: Instagram #CCN_Naturalment

Entraran en aquesta modalitat i categoria les fotografies publicades a Instagram amb l’etiqueta #CCN_Naturalment i citant al perfil del CCN @club.catala.naturisme. El motiu pot ser qualsevol que estigui relacionat amb el Naturisme i/o Nudisme, qualsevol mostra d’activitat on la nuesa es mostri com un element de naturalitat (excepte les mostres de genitals en primer pla).

Per tal de poder participar al concurs i evitar possibles problemes d’etiquetatge de les imatges és imprescindible seguir el compte d’Instagram del CCN (@club.catala.naturisme) i mencionar-lo a la publicació participant al concurs. En cas de comptar amb un perfil privat, aconsellem avisar a través d’un missatge directe abans que s’acabi el concurs a @club.catala.naturisme.

Les fotografies participants també poden ser compartides a través del perfil d’Instagram de l’entitat.

La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram que censuren la nuesa. Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms. Per això animem a la creativitat dels participants per dissimular els genitals i els mugrons per evitar la censura. En canvi a Instagram sí s’accepten les natges o siluetes d’esquena.

Es pot participar amb tantes fotografies com es desitgi, totes entraran al concurs. La publicació d’imatges amb l’etiqueta #CCN_Naturalment significa l’acceptació de les bases del concurs.

La fotografia guanyadora d’aquesta categoria serà per votació popular segons el nombre dels “M’agrada” de les diferents fotografies participants.

Calendari i terminis de participació

El concurs comença el 23 de juliol de 2018 a les 00.00 h i acaba el 31 d’octubre  de 2018 a les 23.59 h.

El resultat de les fotografies escollides en les diferents categories es farà públic a la pàgina web del CCN durant el mes de novembre del 2018, data a partir de la qual l’associació CCN es posarà en contacte amb els guanyadors per a comunicar-los el premi.

El lliurament dels premis es farà durant un acte que es celebrarà durant la primera quinzena del mes de desembre de 2018.

PARTICIPACIÓ

El concurs és gratuït i obert a qualsevol persona major de 18 anys.

L’organitzador del concurs és l’Associació Club Català de Naturisme (en endavant, CCN).

Un mateix autor/a pot participar en les dues modalitats: a Instagram i a la modalitat web del CCN (amb enviament per correu electrònic de les fotografies).

En la categoria d’Instagram no hi ha límit de fotografies. Per participar en la resta de categories s’hi podran presentar fins a un màxim de cinc fotografies per autor/a de participació en el concurs. Les fotografies hauran de ser pròpies del participant i inèdites, és a dir, no han d’haver estat mai presentades en cap altre concurs, ni haver estat publicades en cap mitjà.

S’accepta qualsevol tècnica, procediment, retoc o edició fotogràfica.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals s’utilitzaran exclusivament per qüestions relacionades amb la participació al concurs. Participar en el concurs implicarà l’acceptació expressa de la política de protecció de dades.

Les dades recollides en el decurs del concurs (dades enviades per correu electrònic, imatges dels participants i guanyadors) s’incorporaran en un fitxer i s’utilitzaran exclusivament per a la gestió de la inscripció, participació i difusió Concurs de Fotografia Naturista del CCN, així com per contactar amb els guanyadors per lliurar-los el premi.

Les imatges presentades al concurs de fotografia seran publicades a la pàgina web del CCN (naturisme.cat) per tal d’exposar-les i permetre al jurat escollir les fotografies guanyadores per a cada categoria.

Les imatges participants al concurs podran ser utilitzades pel CCN per a futures campanyes de promoció del naturisme.

En el cas de fotografies en què apareguin persones amb detall, la captació de la imatge caldrà haver-la realitzat amb el seu consentiment i, en el cas que es tracti d’imatges de menors amb la corresponent autorització per part d’un tutor legal.

Els/les autors/es de les fotografies es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació per drets d’imatge.

PREMIS

Els premis per les diferents categories seran els següents:

 • Càmping naturista Templo del Sol: Una estada de dues nits per a una família o grup de fins a 6 persones al càmping naturista El Templo del Sol (excepte els mesos de juliol i agost).
 • Càmping naturista Relax-Nat: Una estada de dues nits per a una família o grup de fins a 5 persones al càmping naturista Relax-Nat.
 • La Bartra: Una estada per a dues persones de dissabte matí a diumenge tarda a La Bartra.
 • Refugi Vents del Cadí: Una estada d’una nit per a dues persones al refugi Vents del Cadí amb mitja pensió.

Un jurat escollit per la comissió organitzadora de l’associació valorarà i escollirà la millor fotografia de les tres categories de la modalitat web. El jurat, en la seva deliberació, valorarà la representativitat del naturisme, de l’activitat naturista, l’originalitat de la fotografia, l’estètica i la qualitat de la imatge en les tres categories.

La comissió organitzadora repartirà els quatre premis entre les fotografies guanyadores de les diferents categories.

ALTRES

El fet de participar suposa donar autorització al CCN per publicar les fotografies a la web naturisme.cat , a les xarxes socials i al butlletí “Naturisme” del CCN. Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels drets d’autor. El CCN podrà realitzar la difusió i reproducció de les obres presentades per a l’edició de material divulgatiu de l’associació en qualsevol format, de manera indefinida i sempre citant l’autoria de les obres.

Totes les fotografies presentades al concurs es podran veure, per temps limitat, a la pàgina web del CCN i una selecció es publicarà en un número del butlletí “Naturisme”.

Si es creu convenient, es demanarà l’enviament de les fotografies amb una resolució superior o original.

Les persones guanyadores podran renunciar al premi, però en cap cas els premis es podran canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició de la persona guanyadora.

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació total d’aquestes bases i del dictamen del jurat.

La comissió organitzadora resoldrà qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.