Com fer-se soci del CCN

Formulari d’inscripció
Per donar-vos d’alta com a socis primer heu d’omplir aquest formulari d’inscripció al CCN.
En la modalitat familiar ompliu el formulari tots dos membres de la parella.

Després cal fer la transferència i enviar el comprovant de pagament per correu electrònic a l’adreça: ccn@naturisme.cat

Preu d’alta com a soci durant l’any 2024:  (segons el trimestre)
Gener, febrer i març Abril, maig i juny Juliol, agost i setembre Octubre, novembre i desembre
Individual 40€ 30€ 20€ 10€
Familiar 50€ 35€ 25€ 15€
Joves (fins 30 anys) 10€ 10€ 10€ 10€
Forma de pagament
El CCN realitza el cobrament de les quotes anuals per domiciliació bancària, exceptuant el primer any, en què la quota es paga per ingrés al compte del CCN:
                                           
                              ES21 3025 0029 0514 0000 2682 de la Caixa d’Enginyers
                                      
Assegureu-vos que en el full d’ingrés hi figura el vostre nom!
                                      
Quotes anuals (a partir del segon any):
  • Individual: 45
  • Familiar/parella: 70€ (2 adults i els fills menors de 18 anys)
  • Joves (fins als 30 anys): 20
  • Individual més de 65 anys: 35€
  • Familiar/parella més de 65 anys: 60€
  • Filles i fills de socis, quota gratuïta fins als 18 anys.