El Club Català de Naturisme

El Club Català de Naturisme (CCN) és una associació sense ànim de lucre que es va fundar a Barcelona el 18 de Gener de 1977, per un grup de persones pioneres en naturisme en els anys 70, amb l’objectiu de promoure i defensar el naturisme a Catalunya, i va ser legalitzada el 23 de març de 1978.

El Club Català de naturisme és una associació integrada a la Federació Naturista Internacional (INF/FNI) a través de la Federació Espanyola de Naturisme (FEN), facilita el carnet naturista internacional que permet l’accés a tots els centres homologats per la FNI d’arreu del món. L’associació CCN també forma part, com un dels membres fundadors, de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC) creada l’any 2017.

El programa a desenvolupar es basa en la defensa i divulgació del naturisme, especialment en la pràctica del nudisme integral en col·lectivitat, fent possible la convivència dels seus membres en un bon clima de respecte mitjançant l’organització d’activitats preferentment a l’aire lliure d’acord amb l’estil de vida naturista.

Des de 1980 edita la revista “Naturisme” que s’envia a tots els associats amb informació de les activitats que realitza el CCN i del moviment naturista en general.

Adjuntem tot seguit un PDF amb els Estatuts de l’Associació, en els quals s’expliciten el seu caràcter i propòsits, els seus òrgans directius i d’administració, i els drets i deures de les persones sòcies, entre altres qüestions rellevants:

Estatuts CCN

Els Estatuts del CCN són complementats pel Reglament d’Ordre Intern, actualitzat per darrera vegada a l’Assemblea Ordinària del 17 de març de 2024. Conté informació molt rellevant sobre el que es consideren faltes lleus o greus dins els àmbits del CCN, amb els corresponents protocols de comunicació i d’actuació, i també sobre els òrgans de govern de l’Associació i el seu procés electoral. Podeu descarregar el Reglament d’Ordre Intern aquí:

Reglament d’Ordre Intern CCN

Important: en el procés d’associar-vos al CCN se us demanarà conformitat amb els Estatuts i amb el Reglament d’Ordre Intern.