Què és el naturisme

Probablement hi ha tantes respostes com practicants, per això la Federació Naturista Internacional l’any 1974 en va suggerir una definició:

“El naturisme és una manera de viure en harmonia amb la natura, caracteritzada per la pràctica de la nuesa en comú, amb la finalitat d’afavorir el respecte a un mateix, als altres i al medi ambient.”

Aquesta definició és oberta, però dóna una idea del que és el naturisme. Per explicar-ho millor es poden destacar alguns aspectes:

La nuesa: comoditat i llibertat

En alguns moments anar vestit és incòmode i, en canvi, la nuesa és molt més pràctica. La roba en algunes activitats o esports és molesta. Moltes activitats és poden realitzar sense roba, millor que no vestits. La nuesa és saludable, còmoda, agradable i dóna una gran sensació de llibertat. Un dels plaers del naturisme és banyar-se nu. Un cop s’ha provat, la gent es penedeix de no haver-lo practicat abans i prefereixen banyar-se sense roba.

Però naturalment, en molts moments és més apropiat anar vestit, quan fa fred o per realitzar algunes activitats.

Acceptació del cos

En la societat actual es dóna massa importància a la roba, la moda i al concepte del “cos perfecte”. Molt poca gent té un “cos perfecte” segons aquests criteris actuals. Aquest concepte de bellesa és relatiu, i no sempre ha estat el mateix. El naturisme defensa que tots els cossos poden contenir bellesa i que es pot trobar en cossos de totes les formes, mides, colors i edats. Seria discriminatori que només les persones que compleixen uns determinats cànons de bellesa poguessin gaudir del naturisme. La nuesa és un mitjà per aconseguir l’acceptació del cos. Quan està nu, el cos humà exposa tota la seva bellesa, crea orgull del cos propi i redueix el desig pel que no es té. Si la gent accepta el seu cos podrà ser més feliç.

Respecte al medi ambient

Als naturistes ens agrada gaudir de la natura: de la platja i el mar, de la muntanya, dels rius i dels llacs. La nuesa a la natura és encara més natural. Però, per poder continuar gaudint de la natura hem d’actuar per conservar-la. Hem de vetllar perquè l’aigua del mar estigui neta, perquè no desapareguin les platges que encara queden ben conservades, perquè els rius no es contaminin, perquè no es deteriorin els boscos…

Avui en dia és important col·laborar en l’estalvi energètic, de recursos naturals, i col·laborar en l’aplicació de les tres “R” en qüestió de residus: reducció, reutilització i reciclatge; entre altres coses, perquè la nostra societat sigui sostenible per mantenir en bon estat el planeta per a les generacions futures.

Esports

El naturisme promou la pràctica d’esports, especialment a l’aire lliure, que permeten una bona salut corporal, afavoreix l’eliminació de toxines i la circulació dels fluids pel cos.

Amb l’esport s’aconsegueix una millor flexibilitat, agilitat i bon funcionament de l’organisme. Els esports són beneficiosos per a la salut sempre que es facin amb una vessant lúdica i no competitiva.

 


Salut del cos i de la ment

Un propòsit del naturisme és promoure la salut del cos i de la ment. El naturisme promou la salut òptima a través del contacte complet del cos amb els elements naturals: Sol, aigua, aire i terra. Per mantenir una bona salut física cal una dieta equilibrada, com l’alimentació mediterrània o la ovo-lacto-vegetariana, i la pràctica d’esports. Per millorar tant el benestar del cos com de la ment, es poden practicar moltes activitats com el massatge, la sauna, la relaxació o el ioga… Els naturistes esdevenen persones més sanes, equilibrades i felices.

La nuesa és bona per a la salut perquè permet que s’airegin totes les parts del cos per igual, afavoreix la transpiració i disminueix la humitat. La utilització de roba per banyar-se fa que algunes parts del cos estiguin humides durant molta estona. En canvi, el Sol produeix una acció antisèptica evitant la proliferació de bacteris i fongs. A més, aquestes peces de roba, que massa sovint són sintètiques, dificulten la transpiració natural de la pell.

Respecte a les persones

Ser naturista és la forma més senzilla de ser humà. El naturisme promou el respecte de les persones i no es defineix per cap opció política o religiosa.

El naturisme promou la igualtat social. En molts casos la roba posa barreres artificials o dificulta la relació entre persones. Les persones nues són més iguals entre elles, independentment de la classe social, ideologia, religió… El naturisme és una filosofia socialment constructiva i respectuosa amb tothom, amb les seves diferències. El naturisme només espera el mateix respecte.