Mapa d’espais d’ús nudista de Catalunya

El fet d’indicar uns espais com a nudistes o de tradició nudista en aquest mapa no vol limitar el nudisme només en aquests llocs. Segons la legislació vigent el nudisme està permès en qualsevol espai públic.

També podeu consultar la llista de Les platges d’ús nudista de Catalunya