Arxiu d'etiquetes: Assemblea

Assemblea General Ordinària 17 de març de 2024

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de l’Associació Club Català de Naturisme

Es convoca a totes les persones sòcies del Club Català de Naturisme a la propera Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el diumenge 17 de març a les 10.30 hores a les instal·lacions de Torre Jussana (Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 – 08035 Barcelona).

Ordre del Dia (encara subjecte a modificacions):

  • Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Memòria d’activitats del 2023.
  • Estat de comptes i tancament del 2023.
  • Pressupost del 2024.
  • Avenços en les direccions de treball i projectes per al 2024.
  • Propostes d’algunes activitats per al 2024.
  • Proposta de revisió del Reglament d’Ordre Intern (ROI).
  • Proposta de reorganització i normativa per als grups de WhatsApp.
  • Precs i preguntes.

Us recordem la importància de la vostra presència a les assemblees, on podreu exercir el vostre dret de vot però també el dret de veu, a opinar i/o a proposar. Si teniu alguna proposta sobre el funcionament del Club o sobre qualsevol tema relacionat amb la promoció, defensa i dinamització del moviment naturista, podeu fer-nos-la arribar abans per qualsevol dels mitjans que es citen més avall i la tindrem en compte de cares a l’Assemblea.

En cas de no poder-hi assistir, us recomanem fer ús de la delegació de vot, que cal adreçar per escrit a la secretaria de l’Entitat, via correu electrònic (ccn@naturisme.cat).

Per a qualsevol aclariment, proposta o confirmació d’assistència, sisplau, contacteu-nos per WhatsApp (669 28 92 71) o per correu (ccn@naturisme.cat).

Barcelona, 19 de febrer de 2024

Assemblea General Extraordinària 11 de novembre del 2023

Convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació Club Català de Naturisme

Es convoca a totes les sòcies i socis del Club Català de Naturisme a la celebració de l’Assemblea General Extraordinària, que tindrà lloc dissabte 11 de novembre de 2023, a les 17 hores, en convocatòria única, a les instal·lacions de Torre Jussana, situada a l’Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 30 de Barcelona.

ORDRE DEL DIA

– Presentació de l’estat de comptes i del llistat de socis de la junta sortint.
– Presentació de candidatures per a formar una nova Junta Directiva
– Possibilitat d’exposició del programa electoral per part de la candidatura o candidatures que es presentin segons el punt 6.6 del R.O.I.
– Formació de la taula electoral per procedir a la votació segons determinen els Estatuts en el seu article 6.3 del R.O.I.
– Recompte de vots i proclamació de la candidatura guanyadora
– Dissolució de la Junta sortint i presa de poder la nova junta directiva.

Es recomana arribar una estona abans al lloc de l’Assemblea amb la finalitat de poder prendre nota dels assistents. Agrairem que porteu el carnet per presentar-lo a la taula de control d’accés.

Sol·licitem que aquells socis que tinguin la intenció de presentar la seva candidatura a les eleccions de la nova Junta n’informin a la Junta actual amb una antelació de 15 dies. Recordem que les candidatures han d’estar integrades per un mínim de 8 associats majors d’edat i amb una antiguitat mínima d’un any, d’acord amb l’article 7 dels nostres Estatuts.

Els socis i sòcies que no puguin assistir a l’assemblea poden exercir el seu dret de vot tot enviant preferentment un correu electrònic dirigit al secretari de l’entitat, com a mínim amb 24 hores d’antelació a l’inici de l’Assemblea. El correu s’enviarà a la següent adreça: ccn@naturisme.cat. Els vots són unipersonals i cal fer-hi constar el nom i cognoms del soci, el DNI i el número de soci. També cal fer constar el nom del cap de la candidatura escollida o si s’opta pel vot en blanc. No s’acceptaran aquells vots que no estiguin en poder del secretari amb l’antelació exposada o que no puguin ser garantides la seva procedència i autenticitat, tal i com preveu el nostre R.O.I. en el seu article 6.4.

En aquests moments hi ha una candidatura que es presenta. A sota teniu un document PDF amb la informació de la candidatura que encapçala l’Ivan Vera Martínez.

Document PDF: Projecte_candidatura_Ivan_Vera

Nota: Després de l’assemblea hi haurà un piscolabis per als socis i sòcies assistents. Agrairem la confirmació de l’assistència per correu electrònic (ccn@naturisme.cat) o bé per WhatsApp al telèfon del CCN, 669289271. Digueu si teniu alguna intolerància o al·lèrgia o si no podeu menjar algun tipus d’aliment.