Arxiu d'etiquetes: catalunya

Tercer Rècord Nudista de Catalunya (FNNC)

El diumenge 14 de juliol, la Federació Naturista-Nudista de Catalunya organitzarà el Tercer Rècord Nudista de Catalunya. El primer es va realitzar l’any 2019, abans de la pandèmia de COVID, i el segon l’any passat.

El Tercer Rècord Nudista de Catalunya consistirà, com els rècords passats, en reunir el màxim nombre de persones nues entre les diferents platges nudistes de Catalunya a les 12h del migdia. A les platges on hi hagi prou quòrum i gent disposada, es realitzarà també una cadena nudista resseguint el mar i se’n faran fotografies (d’esquena) per immortalitzar l’esdeveniment. També és possible que s’organitzin altres activitats segons la disponibilitat de les persones assistents i organitzadores.

Més endavant es determinaran les platges on es realitzaran accions per aquest dia i també les activitats i dinàmiques que s’hi duran a terme.

Imatge destacada: cadena humana nudista a la cala del Senyor Ramon en ocasió del Primer Rècord Nudista de Catalunya (2019).