Arxiu d'etiquetes: manifestació

Adhesió a la manifestació ecologista “Salut, terra, futur”

Des de la junta del Club Català de Naturisme hem acordat d’adherir-nos a la manifestació ecologista “Salut, terra, futur” convocada pel 8 de juny a Barcelona, a partir de les 19h.

La crisi ecosocial actual evidencia que la vida sota el sistema capitalista és insostenible. Els joves som una generació que creixem amb la sensació que el nostre futur està perdut, que les conseqüències de la crisi ecosocial son irreversibles i que el sistema capitalista és indestructible. Però la història ens ensenya que a través de la mobilització i l’organització podem canviar el rumb del nostre destí. És per això que organitzacions juvenils i ecologistes han convocat una manifestació ecologista el 8 de juny a Barcelona sota el lema “Salut Terra Futur. Defensem el territori”.

Visiteu el portal web de la manifestació, on hi trobareu més informació: https://salutterrafutur.org/

L’Associació Club Català de Naturisme es vol adherir i recolzar la manifestació (bloc 3, moviments socials) amb el següent plantejament:

“Des de l’Associació Club Català de Naturisme reconeixem la importància de la lluita ecologista i entenem l’ecologisme com un dels grans pilars que conformen aquest moviment tan divers que anomenem “naturisme”; una manera de viure en harmonia amb la natura amb la finalitat d’afavorir el respecte cap a uni mateixi, cap als altres éssers i cap al medi ambient.

Tot i que en el si de la nostra associació posem l’accent en el nudisme com a moviment encara enmarcat dins una profunda estigmatització i incomprensió a nivell social, des de la present legislatura estem fent esforços per assolir una major implicació en l’ecologisme així com en altres lluites germanes, entenent com a prioritària la protecció del medi natural davant dels agents i dinàmiques depredadores del sistema econòmic vigent.

És per això que volem oferir el nostre suport a la manifestació convocada pel 8 de juny, mostrant-nos d’acord amb les seves reivindicacions. Ens agradaria també aportar consciència sobre la importància d’eliminar l’estigma que envolta la nuesa i d’acceptar el cos humà nu com a quelcom natural, no intrínsecament sexual ni tampoc obscè o censurable, subratllant la bellesa inherent en tots els cossos més enllà dels cànons estètics dictats pel capitalisme. Sense oblidar que viure en nuesa la natura és una forma excel·lent de reduir la distància que ens separa d’ella, de conèixer-la i gaudir-la de forma plena i respectuosa, i de sensibilitzar-nos sobre la necessitat de protegir-la.”

Més endavant precisarem el lloc i l’hora de la nostra pròpia convocatòria per unir-nos a la manifestació. Us encoratgem a participar-hi!