Bases del Concurs de Fotografia Naturista 2017 del CCN

Bases del concurs

PARTICIPACIÓ

 1. El concurs és gratuït i obert a qualsevol persona.
 2. L’organitzador del concurs és l’associació Club Català de Naturisme (en endavant, CCN).
 3. S’hi podran presentar fins a un màxim de cinc fotografies per autor/a, en qualsevol de les categories de participació en el concurs. Les fotografies hauran de ser inèdites, és a dir, no han d’haver estat mai presentades en cap altre concurs, ni haver estat publicades en cap mitjà.
 4. El format de presentació serà digital en compressió JPG. El costat més petit de la fotografia tindrà un mínim de 1080 píxels. Es pot enviar el fitxer original de la fotografia o a màxima resolució en format jpg.
 5. En cas de resultar premiades, es demanarà l’enviament de les fotografies amb una resolució superior, si fa falta.
 6. S’accepta qualsevol tècnica, procediment, retoc o edició fotogràfica.

TEMÀTICA

 1. El tema serà el nudisme i el naturisme.
 2. S’estableixen tres categories de participació, les quals són:
  1. Nuesa natural. En aquesta categoria es valoraran les fotografies realitzades en espais naturals, a l’aire lliure, individualment, en parella, família o grup, amb la nuesa com a símbol de llibertat, felicitat, comoditat i naturalitat.
  2. Naturisme en família o en grup. En aquesta categoria es valoraran les fotografies més originals de parelles, famílies o grups gaudint del nudisme o naturisme a la natura, a la platja o en un centre naturista.
  3. Activitats naturistes. En aquesta categoria es valoraran les fotografies on es mostri alguna de les diferents activitats naturistes o en nuesa que es poden realitzar.

INSCRIPCIÓ I TERMINI

 1. Les obres s’enviaran per correu electrònic a l’adreça concurs.fotografic.naturista@gmail.com, i en el cos del correu es faran constar les dades següents:
 • Títol de la fotografia.
 • Lloc de la presa de la fotografia (indret i municipi).
 • Nom i cognoms de l’autor/a.
 • Municipi de residència.
 • Telèfon de contacte.
 • Adreça de correu electrònic de contacte.
 • Membre d’alguna associació naturista? Quina?
 1. En cada missatge de correu s’enviarà una sola fotografia amb les dades corresponents.
 2. El termini màxim d’enviament de fotografies per al concurs finalitzarà a les 23:59 hores del dia 31 d’octubre de 2107. El CCN es reserva el dret d’ampliar aquest termini.
 3. Periòdicament les fotografies s’incorporaran a la pàgina web del CCN (naturisme.cat) i se’n farà difusió per les xarxes socials.

PROTECCIÓ DE DADES

 1. Les dades personals s’utilitzaran exclusivament per qüestions relacionades amb la participació al concurs. Participar en el concurs implicarà l’acceptació expressa de la política de protecció de dades.
 2. Mitjançant la indicació de les dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, s’atorgarà el consentiment inequívoc al CCN perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades.
 3. Les dades recollides en el decurs del concurs (d’inscripció a través del formulari i imatges dels participants i guanyadors) s’incorporaran en un fitxer i s’utilitzaran exclusivament per a la gestió de la inscripció, participació i difusió Concurs de fotografia Naturista del CCN, així com per contactar amb els guanyadors per lliurar-los el premi.
 4. Les imatges presentades al concurs de fotografia seran publicades a la pàgina web del CCN (naturisme.cat) per tal d’exposar-les i permetre al jurat escollir les fotografies guanyadores per a cada categoria.
 5. En el cas de fotografies en què apareguin persones amb detall, la captació de la imatge caldrà haver-la realitzat amb el seu consentiment i, en el cas que es tracti d’imatges de menors amb la corresponent autorització per part d’un tutor legal.
 6. Els/les autors/es de les fotografies es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació per drets d’imatge.

PREMIS

 1. Els premis per les diferents categories seran els següents:
 1. Nuesa Natural: Una estada de dues nits per a una família o grup de fins a 6 persones al càmping naturista El Templo del Sol (excepte els mesos de juliol i agost).
 2. Nuesa natural: Una estada per a dues persones de dissabte matí a diumenge tarda a La Bartra.
 3. Naturisme en família o en grup: Una estada de dues nits per a una família o grup de fins a 4 o 5 persones al càmping naturista Relax-Nat.
 4. Activitats naturistes: Una estada de dues nits per a dues persones al centre naturista Sierra Natura (excepte els mesos de juliol i agost).
 1. Un jurat escollit per la comissió organitzadora de l’associació valorarà i escollirà la millor fotografia de cada categoria.
 2. El resultat de les fotografies escollides en les diferents categories es farà públic a la pàgina web del CCN durant el mes d’octubre del 2017, data a partir de la qual l’associació CCN es posarà en contacte amb els guanyadors per a comunicar-los el premi.
 3. El lliurament dels premis es farà durant un acte que es convocarà oportunament durant l’últim trimestre de 2017.

ALTRES

 1. El fet de participar suposa donar autorització al CCN per publicar les fotografies a la web naturisme.cat , a les xarxes socials i al butlletí “Naturisme” del CCN. Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels drets d’autor. El CCN podrà realitzar la difusió i reproducció de les obres presentades per a l’edició de material divulgatiu de l’associació en qualsevol format, de manera indefinida i sempre citant l’autoria de les obres.
 2. Totes les fotografies presentades al concurs es podran veure, per temps limitat, a la pàgina web del CCN i una selecció es publicarà en un número del butlletí “Naturisme”.
 3. Cal recordar que les activitats fotogràfiques en entorns naturals estan subjectes al Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar a la fauna salvatge.
 4. La participació en aquest concurs comporta l’acceptació total d’aquestes bases.
 5. La comissió organitzadora resoldrà qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.
 6. El Club Català de Naturisme és una associació sense ànim de lucre fundada el 1977 amb l’objectiu de promoure i defensar el naturisme a Catalunya. És una entitat integrada a la Federació Naturista Internacional (INF) a través de la Federació Espanyola de Naturisme (FEN). Per a més informació visiteu la pàgina www.naturisme.cat o truqueu al telèfon 669289271.

Barcelona, 17 de juliol de 2017