Recomanacions a l’hora d’anar a la platja pel COVID-19

Quan aneu a la platja

 • Informeu-vos de si la platja on voleu anar té limitacions d’accés, aparcament o permanència.
 • Prioritzeu l’accés a platges vigilades, però en horaris o zones de menor afluència.
 • Limiteu les hores de permanència per reduir possibles aglomeracions.
 • Respecteu la distància de seguretat de, al menys, dos metres:
  • amb altres banyistes, tant a l’aigua com a la sorra.
  • entre els objectes personals, com ara tovalloles, gandules i para-sols.
   Aquesta distància no és necessària entre persones convivents.
 • Podeu fer ús de les dutxes i els renta-peus a l’aire lliure.
 • Si heu d’anar al lavabo, feu-ho individualment, excepte en el cas de persones que necessitin assistència.
 • Renteu-vos les mans amb freqüència.
 • Eviteu compartir menjar i estris de bany.
 • Seguiu les indicacions dels responsables dels establiments de lloguer de motos aquàtiques, pedals d’aigua i altres instal·lacions autoritzades.
 • Recordeu que no poden anar a la platja ni fer ús de les instal·lacions les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

🔗 Enllaç del document: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-platja.pdf

Font: Canal Salut